Tin tức

HÓA CHẤT PHÚ HÙNG xin kính chào quý khách!

Email: kevin@phuhungchemical.vn

Tin tức

THỰC TRẠNG NGÀNH HÓA CHẤT NƯỚC TA

THỰC TRẠNG NGÀNH HÓA CHẤT NƯỚC TA

Ngày đăng: 27/03/2024 10:19 PM

Đặc điểm của ngành công nghiệp hoá chất là đa đạng về sản phẩm phục vụ cho tất cả các ngành kinh tế kỹ thuật. Từ đó ngành công nghiệp này có thể khai thác mọi thế mạnh tài nguyên của đất nước từ khoáng sản, dầu khí tới sản phẩm, phụ phẩm và thậm chí cả phế thải của công nghiệp, nông nghiệp... Công nghiệp hoá chất đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế của một nước. Đó là một ngành kinh tế – kỹ thuật chủ lực của đất nước.
Xem thêm

NĂM MỤC TIÊU LỚN NGÀNH HÓA CHẤT

NĂM MỤC TIÊU LỚN NGÀNH HÓA CHẤT

Ngày đăng: 27/03/2024 10:21 PM

Năm 2013 tiếp tục là năm khó khăn với nền kinh tế Việt Nam nói chung và Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) nói riêng. Nhưng Vinachem đã vượt khó để hoàn thành các chỉ tiêu. Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 42.603 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2012. Doanh thu 44.102 tỷ đồng, tăng 0,2% so với năm 2012. Nộp ngân sách nhà nước 2.543 tỷ đồng, tăng 13,9% so với năm 2012, lợi nhuận đạt 2.730 tỷ đồng
Xem thêm

THÚC ĐẨY HỢP TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN HÓA CHẤT TRONG CÁC NƯỚC APEC

THÚC ĐẨY HỢP TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN HÓA CHẤT TRONG CÁC NƯỚC APEC

Ngày đăng: 27/03/2024 10:23 PM

Ngày 07/04/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cuộc họp thường kỳ giữa Lãnh đạo Hội đồng chăm sóc trách nhiệm (VRCC) và các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đã chính thức được diễn ra nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa các Chính phủ và các doanh nghiệp của các nước thành viên APEC trong quản lý an toàn hóa chất, phát triển ngành hóa chất bền vững cũng như tự do thương mại.
Xem thêm
Zalo
Hotline